Karhuseutu TV

 

MEKA TV mediaa kaikille

Hankesuunnitelma joulukuussa 2007

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus

Karhuseutu TV Ganal TV kanavalla

 

SATAKUNNAN ELÄVÄN KUVAN KESKUS ry

Karhuseutu TV 1.1.2008 - 31.12.2010 

HANKESUUNNITELMA 

- MITÄ SE ON
Karhuseutu TV on uudenlainen alueellinen elävän kuvan esitys- ja kansalaiskanava, toimintavisio ja tuotantoverkosto, joka tarjoaa täyden esityspalvelupaketin omaehtoiseen lyhytelokuva- ja TV-tuotantoon sekä muiden projektien tiedottamiseen Karhuseudun kylillä ja yhteisöissä. 

- TARVE
Karhuseudulla on tuotettu viime vuosina useita kylä- ja yhteisöelokuvia. Tämä elokuvatoiminta on ollut Suomessa ja maailmanlaajuisestikin ainutlaatuista. Kylä- ja yhteisöelokuvissa on tekemisen prosessi yhtä tärkeä ellei tärkeämpikin kuin varsinainen teos. Uutta elävää kuvaa alueelta halutaan tuottaa jatkuvasti. Samoin kiinnostus kansalaisjournalistisen sisällön tuottamiseen alueella kasvaa. Tekijöiden katse on suuntautunut elokuvien tekemisestä myös näiden levittämiseen muutenkin kuin kyläilloissa ym. Esityskanavat ovat kuitenkin rajalliset ja suppeat.

- MITÄ TARJOTAAN
SEKK ja MEKA TV tarjoavat toimintarungon säännöllisen puolen tunnin makasiinityyppisen ohjelman lähettämiseen internet-pohjaisesti maailmanlaajuisena sekä broadcast -tasoisena paikalliskaapelikanavalla Karhuseudun kylien elämästä. Säännölliset lähetysajat mahdollistavat erilaisten reportaasimaisten ja ajankohtaisten asioiden tiedonkulun kattavammin kuin aiemmin. Lisäksi valikoiduista paloista pidetään internet-arkistoa ja kaikista tehdyistä ohjelmista on tilattavissa DVD kooste. Näin Karhuseudun kuulumisista voivat katsoa elävää kuvaa niin entiset, nykyiset kuin tulevatkin kylien asukkaat kaikkialla maailmassa, missä laajakaista toimii. Tekniikka projektin tekniseen toteutukseen on jo olemassa. 

Projekti tarjoaa teknisen laitteiston, ohjaajan ja esityskanavayhteydet. Sisällöstä vastaavat talkoovoimin tekijät. Projektissa taltioidaan paitsi kylien elämää, myös alueella toteutettavien projektien kehittymistä. Ohjelmat ja materiaali arkistoidaan ja ne ovat myöhemmin museoiden ja yliopistojen tutkijoiden ym. käytettävissä. Hankkeen toteutus alueellisesti laajana on mahdollista kyliin kertyneen osaamisen ja tuotantoverkoston ansiosta. 

Projektia sekä eri ryhmien omaehtoisten ohjelmien tuotantoja ohjaa ja koordinoi yksi puolipäiväinen ohjaaja/toimittaja. Ohjelmien sisältö tuotetaan pääasiassa talkoovoimin.

Projektilla on neljä päätavoitetta:

1. Karhuseutu TV säännöllisesti toimiva Internet-TV sekä paikalliskanava. Projektin kolmannen vuoden tavoitteena on löytää pysyvät jatkomahdollisuudet.

2. Karhuseutu TV toimii Karhuseudun omana elävän kuvan kulttuuri- ja tiedotuskanavana kylien omissa projekteissa sekä yhteisissä hankkeissa.

3. Karhuseudun projektien ja tapahtumien järjestelmällinen AV-dokumentointi sekä arkistointi.

4. Yhteisö TV -toiminta: kansalaisjournalismin toteuttaminen alueella - myös alueen yrityksille ja elinkeinonharjoittajille suunnattuna.

KOLMEN VUODEN PROJEKTIKAARI
Projekti on suunniteltu kolmevuotiseksi sen perusteella, että tämän tyyppinen toiminta vaatii pitkän projektin aikakaaren kattavien tulosten ja kantavien rakenteiden aikaansaamiseksi. Kylien askeleet innostumisesta käytännön toimiin tarvitsevat yleensä pitkää heräämis- sekä kypsyttelyaikaa. Varsinaisen projektin päätyttyä Tässä projektissa internet TV -toiminnasta kehitetään osa SEKKin maaseutukylille suuntaamia palveluja. Tekniikan kehitystä ja rahoitusmahdollisuuksia on vaikeaa ennustaa, ensimmäisinä vuosina kehitetyt toimintamallit todennäköisesti vaativat päivitystä kolmantena vuotena - sen hetkisten teknisten ja taloudellisten olosuhteiden mukaisiksi. Kahden ensimmäisen vuoden tarkoituksena on paaluttaa toiminnan raamit aktiivisten toimijoiden sekä yhteistyön tekijöiden kanssa. Kolmannen vuoden aikana toiminta vakiinnutetaan niin, että voidaan luoda edellytykset saada myös markkinarahoitusta, sponsoreita, elinkeino- ja yritysrahoitusta.

Projektin aikataulutus

2008 Käynnistys, vanhojen osaajien aktivointi ja uusien innostaminen
- Esitystoiminta voidaan aloittaa välittömästi teemalla Muistitieto eläväksi kuvaksi, makasiiniohjelma, jossa esitetään ko. projektin ennen esittämättömiä tuotoksia.
- Tiedottaminen TV-esitysmahdollisuuksista koko alueelle sekä kaikille Karhuseudun uusille projekteille
- Jokaisena kuukautena valitaan aikaan sopiva teema – ensimmäisen vuoden pääteemana on Karhuseudun uusien projektien käynnistymisten seuraaminen ja dokumentointi. 
- Vaihtoehtoisten Internet TV-kanavien tutkiminen ja testaaminen – ensisijaisena kanavana on Popula TV, johon on olemassa jo yhteys. Mikäli Popula TV-toiminta ei jatku, tutkitaan myös muita mahdollisuuksia. 
- Valmiiden mahdollisten ohjelmaryhmien aktivoiminen.
- Kesällä lapsille ja nuorille suunnattu TV-leirin järjestäminen.
- Kesäkuusta alkaen Selkämeren teemavuoden seuraaminen – teemavuotena julkaistaan ideointi- ja käsikirjoituskilpailu, jonka ”palkinnoksi” ideoijat saavat kuvausryhmän käyttöönsä ideansa toteuttamiseen. Projekti mahdollistaa Karhuseudun alueella ideoitujen ohjelmien toteutuksen.
- Blue Sea Film Festivaaleilla kavalkaadi parhaista otoksista ja Selkämeri teemavuoteen liittyvine lyhytelokuvineen.
- Syksyksi haetaan yhteistyökumppaneita esimerkiksi työväen- ja kansalaisopistoista, jotka kouluttavat eri ohjaajien voimin uusia potentiaaleja tekijöitä.

2009 Toiminta ja esityspaikkojen vakiinnuttaminen, tulevien rakenteiden paaluttaminen 
- Esitystoiminnan vakiinnuttaminen, pääteemana Karhuseudulla toimivien projektien seuraaminen.
- Kesäkuussa Senaatintorille, jossa tuodaan esille sekä Selkämeri teeman ympärille kehittynyttä tuotantoa sekä Karhuseudun kansalaisjournalismin tuloksia vuodesta 2003 lähtien.
- Koulutus-, toiminta- ja tuotantomallien kehittäminen ja vieminen käytäntöön eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Ohjelmatuotantokoulutuksia, kursseja ja leirejä, jotka omalta osaltaan tekevät ohjelmia esityskanaville.
- Elokuussa huipentuu Selkämeri-teemavuosi, Blue Sea Film Festivaaleilla projektin tuottamien lyhytelokuvien loppukavalkaadi.

2010 Aluetoimitusten kouluttaminen kylille, arkistointi
- Pääteemana Karhuseudulla päättyvien projektien raportointi ja seuranta.
- Markkinointikoulutusta, kanavan saamiseksi toimimaan osin markkinavoimin.
- Rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen silloisten olosuhteiden sekä teknisten mahdollisuuksien mukaan.
- Kontaktien luominen ja mahdollisuuksien iskostaminen myös yritysmaailmaan ja alueen elinkeinoharjoittajiin.
- Eri ohjelmaryhmien itsenäistäminen, jotta nämä tuottaisivat ohjelmia esityskanaville projektin päätyttyäkin.
- Tekniikan ja rahoitusratkaisujen päivittäminen jatkoa varten.
- Arkiston järjestäminen jatkokäyttöä varten.

Toteutustahot
- Lasten ja nuorten Mediapysäkit, erityisryhmätoimittajat, erilaiset Mediatalkoot, Karhuseutu ry ja kylien yhdistykset ja aktiivit toimijat, Kansalaisjournalismin kurssi, uudet löytyvät ja koulutettavat ohjelmaryhmät, yleishyödylliset yhteisöt
- Kolmantena vuotena myös alueen yritykset ja elinkeinoharjoittajat

SÄÄNNÖLLINEN OHJELMAKAAVIO

- Popula TV tai vastaava netti-TV-kanava – kerran kuussa vaihtuva puolen tunnin lähetys
- Ganal TV kerran viikossa kuukausittain puolen vaihtuva lähetys (näkyy koko koko Satakunnan alueella siellä missä näkyy DNA:n kaapelilähetykset - lisäksi Varsinais-Suomessa, yksi Suomen suurimmista kaapelikanavista)
- Ohjelma-arkisto projektin nettisivuilla, missä ajankohtaiset ohjelmalinkit sekä yhteystiedot tekijöistä
- Esitykset voidaan käynnistää jo tammikuussa sekä internet-TV:ssä että Ganal TV:ssä.
- Kerran kuussa vähintään yksi ensi-ilta, esityskäynti tai kipinänisku jossain koulussa, kyläillassa, vanhainkodissa tms.
- Jokainen ohjelma arkistoidaan erikseen DVD-koosteeksi. Sen voi haluttaessa tilata itselleen SEKK ry:stä.

Esimerkki yhden lähetyksen ohjelmarungosta
min.
00:00 Lasten ja nuorten Kipinätiima, joka esittää jonkin vapaa-ajanryhmän tekemän lastenohjelman 
10:00 Karhuseudun ajankohtaisuutisia - Karhuseudun tiedotteita, kylien tapahtumainfoja 
15:00 Karhuseudun projektiesittely - esitellään jokin Karhuseudulla kehittyvä projekti 
20:00 Arkistojen kätköistä - jokin aiemmista projekteista kuvatuista käyttämättömistä kuvista uusi ohjelma 
25:00 Muistitiedon rajamailla - jokin eläväksi kuvaksi kuvitettu tarina 
28:00 Viitteitä tulevista tapahtumista ja ohjelmista

Esimerkiksi vuonna 2008 mahdolliset teemat
Tammikuu – kooste-ohjelma Muistitieto eläväksi kuvaksi episodeista
Helmikuu – toinen kooste-ohjelma Muistitieto eläväksi kuvaksi episodeista lisättynä tammikuussa kuvattuina ajankohtaisreportaaseina 
Maaliskuu – alkuvuonna löydettyjen innokkaimpien ohjelmatekijöiden juttuja
Huhtikuu – Porin työväenopiston kansalaisjournalismi kurssin kokoama ohjelma
Toukokuu – Kesän enteitä, kierros Karhuseudulla alkaneiden projektien käynnistymisestä ja infoja kesällä tapahtuvista tapahtumista, infoa tulevasta Selkämeri teemavuodesta
Kesäkuu – Lasten ja nuorten Medialeiri Kellahdella kokoaa uuden TV ohjelman
Heinäkuu – Kesätapahtumia – Selkämeren teemavuosi on alkanut
Elokuu – Blue Sea Film Festivaaleilta esille Karhuseudun helmiä
Syyskuu – Kesä on ohi, entäs onkos syksyllä kaikki toisin? 1. Karhuseudun Selkämeri ohjelma
Lokakuu – Mitä kuuluu alkuvuonna käynnistyneille Karhuseutu-projekteille
Marraskuu – Karhuseutu TV seminaari ja sen sisältö – Mitä kuuluu Selkämeren teemavuodelle?
Joulukuu – 24 luukun Elävän kuvan Joulukalenteri Karhuseudulta

Ohjaajan toimenkuva

Satakunnan Elävän Kuvan Keskukselle on syntynyt edellisten Mediavaunu, Karhuseudun suistomaat ja Muistitieto eläväksi kuvaksi projektien myötä vahva toiminta- ja osaajaverkosto kylille, jotka osaavat toimia talkoovoimin omin neuvoin siihen saakka, kunnes tarvitsevat ammattimaisempaa apua – Karhuseutu TV hanketta – joka mahdollistaa pienillä resursseilla pieniä suuria tuloksia. Yhden puolen tunnin ohjelman tekemiseen tarvitaan ammattimaista osaamista keskimäärin 

- Ideointiin ja innostamiseen 20 tuntia
- Esituotanto - järjestelyihin ja ideoiden hiomiseen käsikirjoituksesta tuotantosuunnitelmaksi 20 tuntia
- Tuotanto – kuvaukset 20 tuntia
- Jälkituotanto – editointi, musiikki 20 tuntia
- Ensi-illat, esitykset, markkinointi, levitys esityskanaville 20 tuntia

Muut tehtävät pystytään toteuttamaan talkoovoimin.

Tähän noin 120 kuukausityömäärään sisältyy myös
- Säännöllinen yhteydenpito Karhuseutu ry toimintoihin sekä Karhuseudun rahoittamiin hankkeisiin
- Laitteiston ja toimintaedellytysten ylläpito ja kehittäminen
- Yhteistyötekijöiden kontaktit, haasteena uudet kontaktit yritysmaailmaan ja elinkeinoharjoittajiin sekä matkailumarkkinointiin
- Kaikkinainen koulutuksen ja toiminnan suunnittelutyö
- Vastuu toimittamisesta ja sisällöstä

 

”Hyväkään idea tai tehty työ pöytälaatikossa ei kiitä tekijäänsä ”

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus

Yhteistyössä

Työhuone Impola

 

Karhuseutu ry. Leader+ EU

 

 

 

30.06.2012

MEKA TV etusivu uusiks...