MEKA TV 2024

MEKA TV toimintasuunnitelma 2024

HYVÄ ELÄMÄ Sivistyneesti 2024-2026

MEKA TV on Satakunnassa toimiva tuotantovisio ja toimintaverkosto, 
joka tuottaa yhteisöelokuvia, teatteria, sanataidetta, musiikkia 
ja erityistaidetoimintaa erilaisten ryhmien kanssa. 
MEKA TV:n tavoitteena on saada erityisryhmien ääni kuuluviin ja kuvat näkyviin 
kokemusosaamisen, sosiaalisten mediataitojen ja erityistaidetoiminnan avulla.

Satakunnan meikäläiset ovat Me Itse ry:n paikallisryhmiä, jotka kuuluvat MEKA TV:n verkostoon. 
Me Itse ry on valtakunnallinen kehitysvammaisten oma yhdistys, 
jolla on ryhmätoimintaa eri puolilla Suomea. 
Satakunnan meikäläiset järjestävät mediatoimintaa, 
tuovat esille kokemusosaamista ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Toimintasuunnitelma 2024

MEKA TV - HYVÄ ELÄMÄ ja SIVISTYKSEN TEEMAVUOSI 2024

MEKA TV 33. toimintavuoden päätavoite on järjestää toimintaa muuttuvassa maailmassa, jossa korona, Venäjän sota, energiakriisi, soteuudistukset, vammaispalvelulain siirtyminen ja hallituksen moniteräiset leikkurit uhkaavat erityisryhmien elokuva- ja mediatuotannon, kulttuurihyvinvoinnin ja erityistaidetoiminnan jatkuvuutta.

MEKA TV on vapaamuotoinen lähinnä erityisryhmistä ja muista erityistä tukea tarvitsevista kokemus-toimijoista koostuva toimintaverkosto ja tuotantovisio ohjaajineen. Se tarjoaa koulutusta ja tuotantoa erilaisille kohderyhmille. Verkosto toimii alueellisesti Satakunnassa sekä erityisryhmien kanssa myös valtakunnallisesti.

Verkostossa on 16 ryhmää, jotka toimivat yhteistyössä Me Itse ry:n, SEKKin ja alueen kansalaisopistojen sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa sekä toteuttivat 5-vuotisen TAITEESTA TYÖTÄ tavoite-suunnitelman 2019-2023. Suunnitelman tavoitteena oli kehittää ja tuoda esille hyviä toiminnallisia malleja, jotta erityistaide- ja kulttuuritoiminnasta tulisi oikeaa työtä erityistä tukea tarvitseville osaajille. Ryhmissä toimii 120 elokuva- ja kulttuuritoimijaa.

Koronan, soteuudistusten ja vammaispalvelulain siirtämisen vuoksi tehty työ jäi auttamattomasti kesken. Yhteiskunnallisten muutosten myötä tehtävämäärä lisääntyi, mutta resurssit pienenivät. Toiminnan turvaamiseksi kaikki ryhmät ovat tehneet yhteisen HYVÄ ELÄMÄ 2024-2026 -tavoitesuunnitelman, jonka aikana TAITEESTA TYÖTÄ -5 vuosisuunnitelman tehtävät saadaan tehtyä loppuun sekä olemassa olevat hyvät toimintamallit siirrettyä uusille ohjaajille ja toimijoille.

Toiminta on uudistumassa Ari Impolan aktiiviuran päättyessä vuoden 2024 aikana. Toiminnan arkistot sekä tietotaitoa ollaan siirtämässä uusille ohjaajille ja toimijoille. Mukana tietoa siirtämässä on erityistaidetoiminnan kokemusasiantuntija Tiia Takala, joka on toiminut Impolan työparina ja mentorioppijana 2020 lähtien. Takala on koonnut Impolan kanssa MEKA TV -arkistoa, toiminut vertaisohjaajana sekä ylläpitänyt ryhmille yhteistä toimintakalustoa. Tavoitteena on , että MEKA TV:n hallussa olevat arkistot, 1400 yhteisöelokuvaa dokumentteineen sekä ryhmien yhteiset median koulutus- ja tuotantolaitteistot siirretään SEKKissä tuleville toimijoille Takalan toimiessa arkistojen ja yhteisen toimintalaitteiston vastaavana.

SATAKUNNAN MEIKÄLÄISET

Me Itse ry. on kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö, jonka toiminta on avointa kaikille, diagnoosiin katsomatta. Tavoitteena on tarjota vertaistukea ja vaikuttaa kehitysvammaisten sekä muiden erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämään liittyviin asioihin. Me Itse ry on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka toiminnan ydin on vertaistuki ja vaikuttaminen. Yhdistyksessä osalliset saavat toisiltaan tietoa, tukea ja rohkeutta, mikä auttaa osallistujia vaikuttamaan itse omiin asioihin. Me Itse ry:n toiminta on avointa kaikille, diagnoosiin katsomatta.

Satakunnan meikäläiset on seitsemän Me Itse ry:n paikallisryhmän alueellinen verkosto, joiden teknisenä taustatukena toimii SEKK ja MEKA TV. Ryhmällä on Me Itsen palkkaama aluetyöntekijä Jaana Nordlund 1-2 päivänä viikossa, joka saa ohjaustukea SEKKistä. Meikäläisryhmät ovat myös kaikki myös MEKA TV-elokuvaryhmiä SEKKin toimiessa ryhmien taustatukena. Kaikki ryhmät ovat olleet keskeisiä toimijoita TAITEESTA TYÖTÄ 2019-2023 suunnitelmassa ja ovat sitoutuneet mukaan myös HYVÄ ELÄMÄ 2024-2026 tavoitesuunnitelmaan.

Satakunnan meikäläisryhmät tuovat esille Satakunnassa kehitettyjä toimintamalleja sekä elokuvan että esittävän taiteen kautta tapahtuvaa esittämistoimintaa myös valtakunnallisesti. Satakunnan meikäläiset ovat vahvasti mukana myös Satakunnan kokemustoimintaverkostossa. Meikäläisten edustaja SEKKistä on mukana ohjausryhmässä. Ohjausryhmässä on toiminut Satakunnan meikäläisten ohjaaja Ari Impola 2018-2023. Milla Impola jatkaa 2024-2025.

OSALLISUUS -TEATTERI ja Kuuluvammaksi musiikkiryhmä

Erityisryhmien teatteri on teatterimuoto, joka on suunnattu ja sovitettu erityisryhmille. Nämä ryhmät voivat koostua esimerkiksi vammaisista, ikääntyneistä, maahanmuuttajista tai muista sellaisista henkilöistä, jotka saattavat kohdata esteitä perinteisen teatterin parissa. Erityisryhmien teatteri pyrkii tarjoamaan kaikille mahdollisuuden osallistua ja nauttia teatterista, riippumatta heidän taustastaan tai kyvyistään. Se voi sisältää esityksiä, musiikkia, yhteisöelokuvia, tapahtumien järjestämistä, koulutusta ja kokemusasiantuntijuutta.

Osallisuus-teatteri on erityisryhmien kokeileva ja osallistuva ITE- ja yhteisöteatteri Porissa ja Satakunnassa, joka tarjoaa omien näytelmien lisäksi myös elokuvatuotantoa, koulutusta, tapahtumien järjestämisiä, ilmaisutaidon pajapäiviä, konsertteja ja kokemusasiantuntijoiden esityksiä.

Teatteri on perustettu 2018 MEKA TV elokuviaryhmien innoittamana tuomaan ilmaisutaitojen kehittämiseen lisää ulottuvuutta. Osallistujat tekevät esityksiä erilaisiin tilaisuuksiin ja tuottavat yhteisöelokuvia. Osallisuus on harrastajateatterin ytimissä, ja teatteri on aina ryhmätoimintaa, jossa pääsee kokeilemaan uusia taitoja ja kykyjä. Yhteisöllisyys ja tunne ryhmään kuulumisesta vahvistavat myös muita elämän osa-alueita.

Teatterilla on keväällä ja syksyllä toimintaan kansalaisopistokurssina Porin seudun kansalaisopistossa yhteistyössä Monituotteen ja SEKKin kanssa. Teatteri toimii pääosin Monituotteen työkeskuksessa. Teatteri on toiminut myös keskeisenä toimijana TAITEESTA TYÖTÄ -hankkeessa, järjestänyt tapahtumia, koulutuksia ja työpajoja muualle Satakuntaan ja myös valtakunnallisesti. Teatteri on myös keskeinen toimija tulevassa HYVÄ ELÄMÄ tavoitesuunnitelmassa. Kesätoimintaan ja kesän esityksiin haetaan ja tarvitaan muuta tukea sekä kohdeapurahoja. Teatteri päätehtävä syksyn oma näytelmän tuottaminen kehitysvammaisten teemaviikolle 2024. Lisäksi teatteri tuottaa esityksiä erilaisiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin yhdessä Kuuluvammaksi musiikkiryhmän kanssa.

Maakunnalliseen toimintaan kuuluu Ilmaisutaidon pajapäivät Eurajoella, Kankaanpäässä ja Huittisissa. Näissä teatterilaiset toimivat vertaisohjaajina.

Kesällä tavoitteena on järjestää kaksi omaa teatterileiriä. Teatterin ja ilmaisutaidon ohjaajalle pyritään saamaan palkkakulut koko vuodeksi. Teatterin yhteisövastaavana toimii SEKK harjoittelija/työntekijä Tiia Takala.

KUULUVAMMAKSI on Osallisuus-teatterin musiikkiryhmä, joka esiintyy myös itsenäisesti sekä äänittää että tuottaa musiikkivideoita. Ryhmä on tuottanut Tiia Takalan kanssa yli 60 yhteisölaulua, joita on esitetty erilaisissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, musiikkivideoissa sekä näytelmissä. Toimintamalliin kuuluu myös musiikkipajojen järjestäminen, joissa eri ryhmät voivat tuottaa omia yhteisölauluja ja -musiikkia. Ryhmällä on käytettävissä oma esityskalusto sekä kiertävä kevytstudio, jonka tavoitteena on vuoden 2024 aikana äänittää mahdollisimman monta yhteisölaulua eri ryhmien kanssa. Esityskanavia haetaan Kehitysvammaliiton sekä Tukiliiton verkkosivulla, joissa ei juurikaan ole erityisryhmien itsenä tuottamia musiikkivideoita tarjolla.

KUULUVAMMAKSI tavoitteet 2024:

- Järjestää HYVÄ ELÄMÄ SIVISTYNEESTI 2024 Kuuluvammaksi -kiertue eri toimintayksiköihin ja tapahtumiin koko vuoden aikana

- järjestää  yhteisömusiikkipajoja resurssien mukaan eri yhteisöille

- Keikkoja sekä itsenäisesti että Osallisuus teatterin kanssa

- 2-4 musiikkivideota

- CD kokoelma tehdyistä yhteisölauluista  

HYVÄ ELÄMÄ 2024-2026

2024 on opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä kansallinen tapahtumien vuosi, jonka tarkoituksena on tuoda sivistystä ja sen merkitystä tähän päivään ja ihmisten arkeen. Teemavuoden aikana järjestetään erilaisia sivistystä edistäviä ja juhlistavia tapahtumia, koulutusta, seminaareja, näyttelyitä, konsertteja ja työpajoja. Sivistys ei ole vain tietoa tai oppimista, vaan myös arvoja, asenteita, taitoja ja kokemuksia, jotka rikastuttavat elämää ja yhteiskuntaa. Teemavuoden tavoitteena on kouluttaa, osallistaa ja innostaa ihmisiä sivistymään yhdessä ja erikseen sekä uudelleen sanoittamaan sivistyksen käsitettä siten, että sivistys kuuluu meille kaikille.

MEKA TV erityisryhmien, Satakunnan meikäläisten sekä Osallisuus teatterin yhteinen TAITEESTA TYÖTÄ -5 vuotinen suunnitelmakausi päättyy 2023. Kaikki osallistuvat ryhmät ovat suunnitelleet jatkoksi yhteisen HYVÄ ELÄMÄ -3 vuotisen siirtymäsuunnitelman, jonka tavoitteena on siirtää ja tuoda esille hyväksi koettuja osallisuuden toimintamalleja mahdollisimman laajasti erilaisissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa sivistyksen teemavuoden yhteydessä sekä löytää toiminnalle uusia ohjaajia. Kaikki suunnitelmaan sitoutuneet ryhmät pohtivat hyvän elämän merkityksiä meille kaikille ja näistä tuotetaan yhteisöelokuvia sekä muuta yhteisöllistä erityistaidetoimintaa.

Ensimmäisen vuoden tavoitteena saada SIVISTYNEESTI teemavuodelle kaksi osa-aikaista ohjaajaa koko vuodeksi sekä työllistää kaksi vertaisohjaajaa että kouluttaa ja työllistää useita vertaisohjaajia sekä kokemustoimijoita koko Satakunnan alueella hankkeen järjestämissä tapahtumissa ja koulutuksissa.

Keskeisenä tavoitteena on myös SEKKissä kehitetyn erityistaidetoiminnan ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan työparimallin vahvistaminen sekä tuotteistaminen ja esille tuominen erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja kulttuuritapahtumissa.

Tavoitteena on vakinaistaa elokuva-, media- ja erityistaidetoiminnan asemaa, koulutusta, tietoisuutta ja saavutettavuutta koko Satakunnan alueella sekä siirtää olemassa oleva tietotaito sekä koulutus- ja tuotantolaitteisto tuleville toimijoille.

MUU MEKA TV -TOIMINTA

Erityisryhmien lisäksi MEKA TV tarjoaa mediakursseja ja elokuvan tekemisen mahdollisuuksia lapsille, nuorille, aikuisopiskelijoille, kyläyhteisöille ja muistitiedon kerääjille. Viime vuosina lasten ja nuorten elokuva- ja mediakasvatuksen tuki on hiipunut, joten toiminnassa on vain yksi lasten- ja nuorten elokuvaryhmä ”Ahlaste tuupi”, jolla alkaa 14 toimintavuosi. Muistelupiireistä yhteistyötä tehdään Rauma museon ystävien sekä Uudenkoiviston muistitietoryhmän kanssa

TAPAHTUMIA VUONNA 2024

- HYVÄ ELÄMÄ SIVISTYNEESTI 2024 Kuuluvammaksi -kiertue mahdollisimman moneen kohteeseen resurssien mukaisesti koko vuoden aikana.

- Blue Sea Film sekä Pori Film festivaaleissa erityisryhmien aarrearkku -elokuvanäytös vuoden tärkeimmistä lyhyt- ja yhteisöelokuvista

- HYVÄ ELÄMÄ SIVISTYNEESTI 2024 valtakunnallisen erityisryhmien elokuva- ja teatteriseminaarin järjestäminen joulukuussa 2024 sekä Osallisuus-teatterin syksyn näytelmän ensi-ilta 
- Joulukuun kehitysvammaisten viikolla 3-4 tapahtumaa Satakunnassa

MEKA ToimintaVerkosto 2024

Satakunnan meikäläiset, Eurajoen elokuvaryhmä ja Me Itse, Onnikoti Tähtitaivaan elokuvaryhmä Eurajoki, Huittisten elokuvaryhmä ja Me Itse, Harjavalta/Kiukainen elokuvaryhmä ja Me Itse, Rau-man elokuvaryhmä ja Me Itse, Merikarvian elokuvaryhmä ja Me Itse, Kankaanpään Me Itse , Pori: Ojantien toimintakeskuksen animaatiopaja ja TikTok kurssi, Ahlaste tuupi, Tekunkorven elokuva- ja muistelupiiri, Monituotteen työkeskus elokuvaryhmä, Osallisuus teatteri, Kuuluvammaksi musiikki-ryhmä sekä Porin Me Itse.

Yhteistyössä 2024

   Taiteen edistämiskeskus

Sataopisto Merikarvian kansalaisopistoOtsolan kansalaisopisto Porin seudun kansalaisopisto

12.04.2024Työhuone ImpolaMEKA TV etusivu uusiks...