Mediavaunu 2003-2005

LEADER+ HANKKEEN LOPPURAPORTTI
Satakunnan TE-Keskus / Karhuseutu ry

12.10.2006

Hankkeen nimi: Mediavaunu 
diaarinumero: 865/3524-2003
hankenumero: 12174
toteuttaja: Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry 
Itsenäisyydenkatu 45, 28100 Pori 
(02) 633 0666, sekk@sekk.fi
yhteyshenkilö: Yrjö Räikkälä
Hankkeen toteutusaika: 1.10.2003 - 31.12.2005

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus

www.karhunseutu.fi

EU

Leader+

MEDIAVAUNU-PROJEKTI

YLEISTÄ 

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry on vuodesta 1993 lähtien toiminut alueellinen elokuvakeskus. Yksi oleellisia toimintamuotoja on ollut erilainen mediakasvatus ja –ohjaus.

SEKK ry ja sen alla toimiva MEKA TV kehittivät liikkuvan Mediavaunun jo pitkään tiedettyyn tarpeeseen. Tarkoituksena tarjota koulutusta, ohjausta ja laitteistoa pienten kylien asukkaiden oman median toteuttamiseen. Mediavaunu käsittää ohjaajan, tietotekniikan peruslaitteiston ja digitaalisen median tuotantolaitteiston. Vaunun avulla voi tuottaa nettisivustoja, virtuaalisia valokuvanäyttelyjä, TV-elokuvia, dokumentteja ja animaatioita.

Mediavaunu-projektin hyvään menestykseen ovat olleet tärkeitä aktiivisten kyläläisten innostava ja innostunut asenne uusien työkalujen ja menetelmien kokeilemiseen sekä media-alan harjoittelijoiden hyvä asenne sekä kiinnostus kehittääkin projektityöskentelyä.

Projektin merkittäviä asioita on se, että SEKK ry:n ja MEKA TV:n toimintakenttään on tullut paljon uusia kyläyhteisöjä. Palaute on ollut positiivista ja pysyvällekin vaunutoiminnalle näyttää olevan tarvetta.

Projektin myötä tulleena merkittävänä hankkeena mainittakoon Mediavaunun kokemuksiin pohjautuva opetus-DVD-paketti elokuvan tekemisestä opettajille ja nuorten ohjaajille. Paketin teki opinnäytetyönään SAMKin medianomiopiskelija Satu Niska. Lisäksi Mediavaunun kokemusten ja tuntemusten perusteella on syntynyt ”Elokuvakipinä”. Koko maakuntaa koskeva ”Elokuvakipinä” tarjoaa mediakasvatuksen ja elokuvan tekemisen työkaluja ohjauksineen ala-asteen kouluille.

Mediavaunun reitillä oli 25 Mediapysäkkiä, joissa toteutettiin omaehtoista mediaa omien lähtökohtien ja kiinnostuksen mukaan. Projektin aikana vaunu on kohdannut arviolta noin 1700 ihmistä tekijöinä tai kokijoina. Elokuvia ja Internet-sivuja tekemässä on ollut toiminta-alueen kylissä noin 560 ihmistä. Elokuvia alueelta syntyi kaikenkaikkiaan 36, joista kaikki on esitetty Rauma TV:ssä sekä useat elokuvat ovat osallistuneet erilaisille elokuvafestivaaleille.

Karhuseutu ry valitsi projektin talvella 2005 Karhuseudun MEHUkkaimmaksi hankkeeksi. Kriteerit, joilla huomionosoitus myönnettiin, kertovat paljon projektista ja sen onnistumisesta; toiminta innovatiivista, edunsaajien joukko laaja ja monipuolinen, toimijat sitoutuneita, hallinnointi onnistunutta ja hanke saanut julkisuutta. 

Projektin ainoaksi oikeaksi ongelmaksi muodostui se, miten tätä tarpeellista toimintaa voidaan jatkaa projektin päätyttyä. Vaunun pyörät tulevat pyörimään jatkossakin, mutta varsin harvakseltaan, koska kyläyhteisöillä ei ole liiemmälti varoja ja SEKK ry:n niukkoja varoja on jaettava moneen muuhunkin toimintaan.

TOIMINTA

Mediavaunun tarkoituksena oli toimia koko kansan vaununa ja mediakasvatuksen työkaluna kaikille. Vaunun suurkuluttajia olivat lapset, mutta ikähaitari oli leveä. 

Toiminnan sisältö, kiinnostus ja suunta haettiin kyliltä ja yhteisöiltä. Yhteistyökumppaneiden löytyminen oli helppoa siksi, että projekti jalkautui aina sinne, missä tarvetta ilmeni ja sen myötä toiminta sai tarvittavaa uskottavuutta. Kolmevuotinen kaari oli projektiin soveltuva, koska usein asiat etenevät kylillä ja yhteisöissä hitaasti - perimmältään on kyse ihmisten vapaa-ajan toiminnasta ja talkootyöstä.
Toimintamuodot haettiin kylä- ja yhteisökohtaisesti. Vaunun tarjonta oli riittävä. Alunperin ajateltiin, että kylillä halutaan tietotekniikan opastusta, mutta suurin osa halusikin tehdä elokuvaa. 

Toimintamalli toimi joka kylässä. Ensin pyrittiin saamaan yhteys kylän aktivisteihin tai kouluihin ja sitten tultiin mukaan kylien toimintoihin mukaan joko kyläkokousten tai koulujen vanhempainiltojen mukana. Vain yhden kerran järjestettiin erityinen Mediavaunu-tilaisuus, eikä tähän tilaisuuteen saapunut yhtään osallistujaa. Tästä viisastuneena Mediavaunu ei järjestänyt enää yksin mitään, vaan osallistui muutenkin pidettäviin tilaisuuksiin tai sitten kylän väki järjesti tilaisuudet, joissa Mediavaunu esiintyi vieraana.

Hankkeen aikana kokeiltiin erilaisia toimintamalleja, mitään yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa ei ollut. Kokeiluista onkin syntynyt uusia hankkeita kuten ”Elokuvakipinä” ja niillä on luotu pohjaa uusille pienille kylähankkeille ja myös uudelle alueelliselle ”Karhuseudun suistomaat” - hankkeelle.

Mediavaunu-projekti suunniteltiin toteutettavaksi alunperin 12 eri kohteessa, mutta kohteita tuli lopulta 25. Tästä johtuen varsinkin matkakustannukset arvioitiin liian pieniksi, joten kaikkialle ei päästy niin usein kuin olisi toivottu.

Hankkeen loppuvaihe yhden puolipäiväisen ohjaajan voimin oli myös alimitoitettu, osa tärkeistä toiminnoista jäi puolitiehen. Toisaalta projektissa onnistuttiin luomaan jatkuvuutta useissa paikoissa. Ongelmana on kuitenkin rahoituksen järjestyminen. Vaikka on jatkuvaa tarvetta mediavaunulle, on vaunun tulevaisuus kiinni sirpalerahoituksesta. Toimintoja kehitetään hankkeiden avulla, mutta kehitetyille hyvillekään toimintamalleille ei löydy sitten rahoitusta.

Mediavaunun tulevaisuus onkin erilaisissa hankkeissa, joita kylät ja yhteisöt voivat itse ja yhteistyössä erilaisten instanssien kanssa hakea, esim. kansalaisopistojen, lastenkulttuurikeskuksen ja taidetoimi-kunnan kanssa.

KONKREETTINEN ESIMERKKI HIIRIJÄRVELTÄ

Hiirijärveen tutustuttiin esiselvitysvaiheessa, jolloin vaunun avulla tehtiin Vespuolen asumismessuille kuuden kylän yhteistä esittelyvideota VIDEOPOSTIA KARHUKODOSTA. Kuvausten yhteydessä pohdittiin mahdollisia yhteistyömuotoja ja päädyttiin Mediapysäkin järjestämisestä kylän lapsille ja nuorille. Lapset ja nuoret toteuttivat sitten oman elokuvansa ”HIIRIJÄRVEN MURHAMYSTEERIO”. 

Ensi-illassa aikuiset innostuivat ja halusivat myös tehdä oman elokuvan. Samaan aikaan Hiirijärvellä ryhdyttiin keräämään vanhoja valokuvia mahdollista kyläkirjaa varten. Päätettiin järjestää erityiset mediatalkoot, jonne kyläläiset voisivat tuoda vanhoja kuviaan skannattavaksi digitaaliseen muotoon sekä esille näyttelyyn. Samalla ihmiset muistelivat vanhoja tapahtumia sekä tunnistivat henkilöitä vanhoista valokuvista. Valokuvien tuojilta pyydettiin haastatteluja, joissa hiirijärveläisiä lapsuusmuistoja sekä tarinoita taltioitiin.

Tarinoista muodostettiin käsikirjoitus, josta toteutettiin kyläelokuva. Kyläelokuvan tekemiseen kaikkine tarinankertojineen, näyttelijöineen, lavastajineen jne. osallistui lähes koko kylä. Elokuvaa kuvattiin talvesta kesään. Ensi-illassa Harjavallassa elokuvateatteri Kino Huovin sali oli täynnä. Kyläelokuvasta tehtiin DVD ja nyt on jo suunnitteilla toinen elokuva, joka toteutetaan Mediavaunu-projektin päätyttyä.

Isoja merkittäviä kyläelokuvia tehtiin Ahlaisissa, jossa kuvattiin Ahlaisten neljä vuodenaikaa sekä Noormarkussa, jossa peräti kuusi kylää yhdessä teki yhteisen kyläkierroselokuvan.

MEDIAPYSÄKIT

Hankkeen aikana toimintaa oli 25 Mediapysäkillä.

 1. Ahlaisten neljä vuodenaikaa -elokuvaprojekti Ahlaisten kyläyhdistyksen kanssa puolentoista vuoden aikana.

 2. Ahlaisten nuorisoseuran kanssa toteutettiin yhteistyötä koko hankkeen aikana mm. Karhukoto-ohjelmaa ja valokuvauskurssitusta.

 3. Harjakankaassa tehtiin elokuva ”JÄNNITTÄVÄ KOULUPÄIVÄ” lasten kanssa, järjestettiin Elokuva-iltamat ja tehtiin Kamumesta-projektin kanssa episodi Noormarkun kyläkierroselokuvaan

 4. Hiirijärvellä tehtiin ensin ”VIDEOPOSTIA KARHUKODOSTA” -episodi, joka innosti lapsia ja nuoria tekemään oman elokuvan ”HIIRIJÄRVEN MURHAMYSTEERIO”. Elokuvan ensi-illassa aikuiset päättivät tehdä oman elokuvan, jonka tekemiseen osallistui lähes koko kylä. Järjestettiin mediatalkoita, kerättiin tarinoita ja valokuvia, joista koottiin käsikirjoitus ja tehtiin kyläelokuva ”KAUPPIAS COLLANDERIN UNI”. Hiirijärvellä on jatkosuunnitelmia elokuvan tekemisessä Mediavaunu-projektin jälkeenkin.

 5. Jalonojalla tehtiin elokuva ”MEIDÄN KOULU JA KUMMITUKSET”, tutkittiin aluetta valokuvan avulla, kerättiin kylätarinoita ja avustettiin kyläsivujen tekemisessä, osallistuttiin Villilän valokuvakilpailuun, järjestettiin elokuvatapaaminen Euran elokuvajuhlille.

 6. Kaasmarkussa aloitettiin ”VIDEOPOSTIA KARHUKODOSTA” episodilla. Kaasmarkun koulun vanhempainyhdistys kutsui Mediavaunun vetämään iltistä, jossa tehtiin lyhytelokuvia. Elokuvat koottiin ”KAUHUA KAASMARKUSSA” -koosteeksi, jonka kunniaksi järjestettiin Elokuva-iltamat 200 hengelle. Osallistuttiin ”TEHDÄÄN ELOKUVAA” –opetus-DVD:n tekemiseen, johon tehtiin esimerkiksi elokuva ”AIKAKAPSELI”.

 7. Kairilassa kuvattiin ensin ”VIDEOPOSTIA KARHUKODOSTA”, järjestettiin pari Medialeiriä mm. Sampolan lähiölapsille sekä opiskelijoille, tutkittiin Noormarkun retkeilyreittiä kehitysvammaisten kanssa, yhteistyötä tehtiin tiiviisti Noormarkun kyläkierroselokuvan tiimoilta ja muutenkin koko projektin ajan.

 8. Kankaan kylässä tehtiin episodi Noormarkun kyläkierroselokuvaan. Kankaan kylässä on jatkosuunnitelmia Mediavaunu-projektin päätyttyäkin.

 9. Kauvatsassa Mediapysäkillä tehtiin elokuva ”UNDERGROUND” ja kyläelokuva ”NIIN KAUVATSA KUIN PIPPURI KASVAA” sekä järjetettiin lasten Medialeiri. 

 10. Kellahdella tehtiin ensin ”VIDEOPOSTIA KARHUKODOSTA” -ohjelmaa, sitten seurattiin valokuvanäyttelyn ja historian keruuta sekä järjestettiin kaksi medialeiriä lapsille ja nuorille, lopputuloksina TV-ohjelmakooste ”KERRASSAAN ERINOMAINEN KELLAHTI-TV” sekä lyhytelokuva ”AHLAISTEN HELMI”.

 11. Korkeaojalla tehtiin Karhukoto-ohjelmaa, sekä kaksi lasten satuelokuvaa, joista toinen oli esimerkkinä ”TEHDÄÄN ELOKUVAA” opetus-Dvd:llä, järjestettiin kaksi elokuva-iltamaa ja elokuvatapaaminen Euran elokuvajuhlilla.

 12. Lampissa kuvattiin Karhukoto-ohjelmaa ja avustettiin kyläsivujen valmistumisessa

 13. Lassilassa tehtiin lyhytelokuvia, tutkittiin retkeilyreittiä sekä osallistuttiin Noormarkun kyläkierroelokuvaan ja moneen muuhunkin, mm. Kamumestan kanssa mediakurssitukseen. Lassilassa elokuvatoiminta jatkuu Otsolan kansalaisopiston piirinä.

 14. Luodonkylässä kuvattiin ja dokumentoitiin vuoden kulkua, joulukuusen pystytyksestä juhannussalon tekemiseen.

 15. Lähteenmäellä tehtiin kaksi lyhytelokuvaa, osallistuttiin Villilän valokuvakilpailuun, järjestettiin elokuvatapaaminen Euran elokuvajuhlille.

 16. Matomäellä tehtiin lyhytelokuvia, joista Pyssykankaan koulumuseolla tehty dokumentti ”ENTISAJAN KOULUPÄIVÄ” esitettiin kansainvälisessä Videotivoli-elokuvatapahtumassa, osallistuttiin ”TEHDÄÄN ELOKUVAA” opetus-DVD:lle esimerkkinä.

 17. Mäntyluodossa tehtiin Elokuvakipinän kanssa elokuva ”AARREARKKU”, osallistuttiin eestiläisen Kinobuss´in vierailuun. Koulu on osallistunut muiden lasten tekemiin Mediavaunu elokuvien arviointeihin.

 18. Nakkilan Napakoiden kanssa järjetettiin nettisivukurssi, jonka tuloksena Napakat saivat omat nettisivut Mediavaunun sivuilla. Kuvattiin näytelmä opetuskäyttöön.

 19. Niemenkylässä kerättiin tarinoita purjelaivojen tekemisestä ja murretarinoita kesäkodilla sekä dokumentoitiin Villa Petrelliä.

 20. Paluksella tutkittiin Paluksen tulevaisuutta lasten kanssa ja järjestettiin kehitysvammaisille Latvala-leiri, jonka aikana tehtiin kyläläisten kanssa elokuva ”LATVALA EEPOS OSA 2 TAI 3”

 21. Pirkkalassa tehtiin henkilökuva Kaisa Kurrusta, maisematallenusta voimalaitoksen alueesta sekä järjestettiin elokuvaesitys Emil Cedercrezin museolla.

 22. Preiviikissä tutustuttin Elämystuuleen. Yyterin Preivikin retkeilyreitti oli osa Mediavaunun postireittiä.

 23. Reposaaren Mediapysäkillä haastateltiin vanhoja asukkaita, kerättiin tarinoita, kuvattiin Säpin tarinoita, tehtiin TV-ohjelma ”VAROKAA ELOKUVAKIPINÄÄ” sekä elokuva ”MELKEIN PÄÄKAUPUNKI”.

 24. Rudanmaan elämää ja talkoohenkeä seurattiin pitkin vuotta Noormarkun kyläelokuvassa.

 25. Söörmarkussa osallistuttin Noormarkun kyläkierroselokuvan tekemiseen.

NÄKYVYYS, TAPAHTUMIA JA ELOKUVAILTAMIA

Kaikille elokuville järjestyi katselmus, ensi-ilta tai elokuvailtamat. Suurin osa valmiista ohjelmista on esitetty Rauma TV:ssä, ainoastaan pitkät ”Noormarkun kyläkierros” ja ”Kauppias Collanderin uni” odottavat vielä lähetysaikaa (tammikuu 2006).

Omia tapahtumia ei järjestetty, mutta yhteistyötä tarjottiin muiden järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Pääsääntöisesti lähes jokainen elokuva sai ensi-illan kotikylässään. Elokuvia on esitetty myös muissa kylissä, elokuvatapahtumissa ja seminaareissa.

Elokuvailtamia on järjestetty useissa kylissä mm. Ahlaisissa, Kauvatsalla, Harjakankaalla, Lassilassa 2 kertaa, Söörmarkussa, Hiirijärvellä, Korkeaojalla 2 kertaa, Ulvilassa, Paluksella, Kairilassa.

Mediavaunun lasten- ja nuortenelokuvia on esitetty useissa Elokuvakipinä-hankkeen esittämistilaisuuksissa esimerkkinä.

Elokuvia on näytetty Porin, Harjavallan, Rauman, Euran ja Pomarkun elokuvateattereissa. Elokuvia on esitetty eri tilaisuuksissa Villilässä, Eurajoella ja Merikarvialla, myös Karhuseudun naapurikunnat ovat saaneet omaehtoisen elokuvan lumoa osakseen.

Varsinkin elokuva-iltamat ovat olleet hyviä tapahtumia, jotka ovat keränneet pienissäkin kylissä kylätalot täyteen väkeä.

ELOKUVAT

 1. ”Videopostia Karhukodosta”, kuuden eri kylän yhteistyö, 12.7.03

 2. ”Suuri omenavarkausjuttu”, Matomäki, 16.12.03 

 3. ”Meidän koulu ja kummitukset”, tammikuu, Jalonoja, 27.1.04

 4. ”Lähteenmäellä tapahtuu kummia”, Lähteenmäki, 3.2.04

 5. ”Mediavaunun lasten ja nuorten juttuja”, 22.3.04

 6. ”Pahuksen tulevaisuus”, Palus, 5.4.04 

 7. ”Hiirijärven murhamysteerio”, Hiirijärvi, 19.4.04 

 8. ”Matomäki-TV esittää”, 29.4.04 

 9. ”Kaisa Kurru”, Pirkkala, 2.5.04 

 10. ”Kauhua Kaasmarkussa”, Kaasmarkku, 10.4.04 

 11. ”Neljä henkilökuvaa Ahlaisista”, Ahlainen, 13.5.04 

 12. ”Itsekäs jättiläinen”, Korkeaoja, 24.5.04 

 13. ”Professori Punajuuren ihmeellinen animaatiokone”, Lassila, 26.5.04 

 14. ”Underground”, Kauvatsa, 10.6.04 

 15. ”Super-Jorma ja Ahlaisten helmi”, Kellahti, 16.6.04

 16. ”Kellahden salapoliisikoulu kokoontuu”, Kellahti, 16.6.04

 17. ”Pieleen meni”, kesäkuu, Kellahti, 16.6.04

 18. ”Paavo ja Tarja”, syksy, Lassila, 13.10.04 

 19. ”Entisajan koulupäivä”, Matomäki, 29.10.04 

 20. ”Jännittävä koulupäivä”, Harjakangas, 1.12.04 

 21. ”Harjakankaan paikallistelevisiosta päivää”, Harjakangas, 1.12.04

 22. ”Ahlaisten 4 vuodenaikaa”, Ahlainen, 16.1.05 

 23. ”Latvala eepos osa 2 tai 3”, Palus, 9.3.05

 24. ”Kadonnut yksisarvinen ja muurahaisten kuningas”, Korkeaoja, 11.4.05.

 25. ”Melkein pääkaupunki”, Reposaari, 11.6.05

 26. ”Kerrassaan ainutlaatuinen Kellahti-TV”, Kellahti, 15.6.05 

 27. ”Trauma”, Jalonoja, 18.8.05 

 28. ”Aarrearkku”, Mäntyluoto, 18.8.05

 29. ”Suuri galluppi”, Mäntyluoto, 25.8.05 

 30. ”Niin Kauvatsa kuin pippuri kasvaa”, Kauvatsa, 20.9.05 

 31. ”Aikakapseli”, Kaasmarkku, 2005, Tehdään elokuvaa -DVD julkaisussa

 32. ”Salaperäinen ovi”, Lassila, 2005, Tehdään elokuvaa -DVD julkaisussa

 33. ”Laiskiaiset”, Matomäki, 2005, Tehdään elokuvaa -DVD julkaisussa

 34. ”Noormarkun kyläkierros”, 9.10.05 

 35. ”Kauppias Collanderin uni”, Hiirijärvi, 18.11.05 

 36. ”Ahlaisten helmi”, 1.12.05

TV ohjelmat

Mediavaunulla on ollut käytettävissä kerran kuussa MEKA TV lähetysaika Rauma TV kaapelikanavalla. Kanava tavoittaa 160000 katselijan katselualueen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Arviolta ohjelmat tavoittavat 3000 - 5000 katselijaa kerralla. Omien Mediavaunu koosteiden lisäksi MEKA TV on esittänyt Mediavaunu-episodeja useissa omissa lähetyksissä.

 1. Videopostia Karhukodosta, 22.9. ja 30.9.03

 2. Mediavaunu videopostia Kellahdelta ja Harjavallasta, 6.10.03

 3. Omenavarkauksia ja muita MEKA TV 2003 parhaita, 5.1.04

 4. Palukselta ja Lähteenmäeltä kuuluu kummia, 10.5.04

 5. Videopostia Korkeaojalta ja Lassilasta, 7.6.04

 6. Kesä 2004 meni jo, 21.10.04

 7. Syksyn 2004 satoa, 2.11.04

 8. Kauhua ja murhaajia Satakunnasta, 7.12.04

 9. Kolme hnekilökuvaa Ahlaisista, 4.1.05

 10. Ahlaisten neljä vuodenaikaa, 23.1.05

 11. Varokaa elokuvakipinää, 1.3.05

 12. Noormarkun tuttuja ja muita juttuja, 7.6.05

 13. Mediavaunun elokuvakipinät, 6.9.05

INTERNETSIVUSTOT

Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli järjestää tietotekniikan ja viestinnän koulutusta kylille. Internet on ollut keskeisin työkalu Mediavaunun viestinnässä muutenkin, se on edullista ja tavoittaa tarvittaessa kaikki tietoa janoavat. Se on Mediavaunun yhteydessä ollut kaikkien ulottuvilla ja omaehtoisesti hallittavaa mediaa.

Hankkeen päätyttyä Mediavaunun sivut jäävät edelleen kyläläisten käyttöön tarvittaessa ja tietokanavaksi toiminnan mahdollisuuksista.
Mediavaunun sivuilla tammikuussa 2006:

 1. Lampin kyläsivut

 2. Nakkilan Napakat

 3. Ahlaisten nuorisoseuran sivut

 4. Muut projektikohtaiset pikkusivut

 5. Avustettu Jalonojan kyläsivuja

VAUNUN KALUSTO JA TEKNINEN VALMIUS

Mediavaunun kalusto oli pääosin ohjaajan omaa, jota täydennettiin tarpeen mukaan MEKA TV:n ja SEKK ry:n kalustolla. Kalusto oli projektiin seveltuvaa ja toimivaa. Ainoina hankaluuksina oli Microsoftin tuotteiden ja ohjelmistojen huono toimivuus, sekä syksyllä 2004 ja kesällä 2005 ohjelmistojen kaatuileminen ja toimimattomuus, jotka vaikeuttivat huomattavasti projektin pysymistä tiukan aikataulun puitteissa. Kuvauskalusto toimi hyvin ja oli projektia ajatellen riittävästi mitoitettua.

Projektia vedettiin koko ajan teknisiä valmiuksia kehittäen. Isoin mullistus hankekauden aikana on ollut se, että projektin alkuvaiheessa kopiot haluttiin VHS-videokopioina, mutta projektin päättymisvaiheessa lähes kaikki kopiot tehtiin DVD-kopioina. DVD-valmiuksien ja kopioinnin laadun nostaminen aikakauden edellyttämälle tasolle oli vaikea prosessi ja onnistuikin täysin vasta hankkeen päätyttyä. Tästä syystä projektin elokuvien DVD-arkistointi tapahtuukin vasta projektin päätyttyä SEKKin normaalitoimintana.

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ

Kylien paikallisen yhteistyön lisäksi alueellinen verkostoituminen on ollut tärkeää. Karhuseutu ry:n alueen asiantuntemus on ollut tärkeä tukipilari. Satakunnan taidetoimikunta on ollut mukana kehitystyössä alusta alkaen. Keväällä 2004 Porin Lastenkulttuurikeskuksen kanssa alkanut yhteistyö on poikinut monenlaisia uusia mahdollisuuksia ja työkaluja lastenkulttuurin kehittämiseen koko Satakunnan alueella, joista merkittävin on ”Elokuvakipinän” kehittäminen Mediavaunun kokemusten perusteella. Lännen Elävä Kuva -projektin kanssa vedettiin yhtä köyttä monessakin eri tilaisuudessa. Vaikka projektien toiminta oli erilaista ja painottui eri tavalla, keskeiset media- ja elokuvakasvatukseen liittyvät asia olivat yhteisiä päämääriä.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Varsinaista kansainvälistä toimintaa ei ollut alunperin suunniteltu, mutta hankkeesta on Internetistä löytynyt englanninkielinen tiivistelmä, projekti vieraili Ruotsissa ja osallistui yhteistyöhön eestiläisen Kinobuss´in kanssa. 

Korkeaojalla tehtyjä satuelokuvia on käännetty englanniksi ja näitä on lähetetty seitsemään eri EU-maahan. Kylillä tehtyjä videoita on huhujen mukaan levinnyt aina Afrikkaan saakka.

Kansainvälisen toiminnan kehittäminen on tärkeätä, mutta tähän työhön Mediavaunun resurssit eivät riittäneet. 

MUU TIEDOTTAMINEN

Hankkeen yhteydessä järjestettiin tiedotustilaisuuksia hankkeen alussa ja ensi-iltoihin lähetettiin kutsut. Alueellinen lehdistö tiedotti hankkeesta kiitettävästi ja hyvin positiivisesti. Myös valtakunnallinen uutiskynnys ylitettiin muutaman kerran. Valtakunnalliseen tiedottamiseen ei kuitenkaan projektiaikana panostettu riittävästi, vaikka hanke on herättänyt mielenkiintoa muuallakin.

VAIHEET JA OHJAAJAT

1.5.-31.8.2003 Esiselvitysvaihe puolipäiväisenä (erillisenä projektina)
1.10.-31.12.2003 Projektin käynnistys puolipäiväohjauksessa, Ari Impola
1.1.2004-30.6.2005 Projekti käynnissä, vetäjä Ari Impola (toukokuu 2005 Satu Niska)
1.7.-31.12.2005 Päätös puolipäiväohjauksessa, Ari Impola

Projektin onnistumisen kannalta on ollut ratkaisevaa kahden Satakunnan ammattikorkeakoulun medianomiopiskelijan puolivuotiset harjoittelu- ja työpanokset. Harjoittelijoita Mediavaunun matkassa on ollut kaikenkaikkiaan viisi.

Satu Niska 1.1.-30.6.2004 SAMK
Kati Katajamäki 8 viikkoa syksyllä 2004 ja 8 viikkoa keväällä 2005 SKTO
Katja Saari 1.1.-31.5.2005 SAMK
Matti Strengell (KyAMK) sekä Milla Impola (SKTO) noin kuukauden työpanokset

Projektihallinnosta ja taloudesta vastasi Yrjö Räikkälä.

OHJAUSRYHMÄ

Hankkeella oli toimiva ohjausryhmä, joka kokoontui kaksi kertaa vuodessa:

Ansa Kulmala, kyläyhteisöt
Reijo Nevanranta, TE-Keskus
Leena Seppänen, Karhuseutu ry
Tuuli Penttinen-Lampisuo, Satakunnan taidetoimikunta – tullut Noora Männistön tilalle
Yrjö Räikkälä, SEKK ry
Ari Impola, SEKK ry, MEKA TV 

YHTEENVETO JA TULEVAISUUS

Projekti ylitti suurelta osin alkuperäiset tavoitteet. Jopa suurin ongelma, jatkuvuuden puuttuminen, on sen ratkaisemiseksi saanut lisäaikaa uuden ”Karhuseudun suistomaat” -hankkeen myötä. Siinä Mediavaunun kokemukset, laitteisto ja tietotaito tullaan valjastamaan uudenlaisten koulutusmallien kehittämiseksi.

Vaikka Mediavaunu projektina päättyy, se jää elämään kylien raiteilla SEKK:in ja MEKA TV:n yhteisenä työkaluna, jolla saadaan olemassaolevia resursseja mahdollisimman monen tahon käyttöön sinne, missä näitä mahdollisuuksia ei muuten ole tarjolla. Tasa-arvokysymykset, niin ihmisten välinen kuin alueellisetkin, ovat edelleen tärkeimpiä syitä saada vaunu pysymään liikkeellä.

Projekti oli myös sen verran laaja resursseihin nähden, että kaikkia Mediavaunun ominaisuuksia ei voitu arvioida ja kehittää edelleen. Suurin ongelma on kuntarahoituksen puuttuminen. EU- rahoituksella ei voi kaikkea toteuttaa, mutta kansallista rahaa Satakuntaan tihkuu vain vähän. Vaikka mediakasvatus yleisesti koetaan tärkeäksi asiaksi, siihen ei kuitenkaan investoida. Mediavaunu on kehitetty kulkemaan pienilläkin resursseilla mahdollisimman tehokkaasti, liikkumaan jopa bensahöyryillä, mutta ilman julkista rahoitusta ei toimintaa voi pitää yllä. 

Vaikka kyse on pienistä asioista, näistä kaikista pienistäkin asioista rakentuu koko suuri maailmamme. Sen paremmin ymmärtämiseen tarvitaan edelleen Mediavaunun tyyppisiä innovatiivisia hankkeita.

Päivitetty 23.04.2008 © Mediavaunu C/o Ari Impola...

Mediavaunu