Mediavaunu 2003

Mediavaunu 2004

Mediavaunu 2005

 

Mediavaunu hakemus talvella 2003

Tällaisella hakemuksella haettiin rahoitusta hankkeelle. Hanke sai ensin tukea esiselvitykselle ja sitten varsinaiselle hankkeelle.

TAUSTAA

Aktiiviset kylät, joissa on palveluita, toimintamahdollisuuksia ja toimivia tiloja asukkaiden käyttöön ovat maaseudun elinvoimaisuuden ja kehityksen edellytys. Yhteys muihin kyliin ja kaupunkeihin, muuhun maailmaan on tärkeä niin maaseutukulttuurille ja maaseudun yrityksille kuin ihmisille, aikuisille ja erityisesti lapsille ja nuorille.

Useissa kylissä on asukkaiden käytössä talo, jossa kyläläiset voivat kokoontua ja harrastaa. Eräillä taloilla on jo paljon monimuotoista käyttöä. Eri kylissä ollaan kiinnostuneita eri asioista; historiallisia tapahtumia, urheilutapahtumia, kulttuuritapahtumia. Kaikille on kuitenkin yhteistä oman arjen ja tapahtumien tallettaminen, niistä tiedottaminen ja niiden markkinointi.

Monilla kylien asukkailla on välineitä, tietokoneita ja videokameroita. Taitoa niiden hyödyntämiseen tarvitaan vielä.

MEDIATUVAT JA MEDIAVAUNU

Eräisiin kylätaloihin on perustettu mediatupia, joissa on teknistä varustusta: tietokone sekä internetl-iittymä. Hankkeen ajatuksena on kiertävä mediavaunu, jossa olisi ohjaajan ja kouluttajan lisäksi laitteistoa kurssitusta varten: videokamera, editointityöasema, kuvan- ja äänenkäsittelytyöasemat yms.

Mediavaunun myötä kyliin voidaan tarjota mediatupiin suunnitteluapua, media-, video- ja viestintäosaamisen kursseja ja koulutusta.

ATK-, MEDIA- JA VIESTINTÄOSAAMISTA
-internet- ja viestintäkursseja eri kohderyhmille, tarvittaessa myös yrityksille
-peruskäyttöopetusta eläkeläisille ja tarvittaessa muillekin
-kylän yhteisiä mediatalkoo- ja viestintäpäiviä

VIDEO-OPETUSTA
-video-ohjelmanteon peruskursseja lapsille, nuorille, aikuisille ja harrastuspiireille
-animaatiokursseja lapsille ja nuorille
-valmiiseen tuotantoon lyhytelokuvia, esittelyvideoita ja paikallis-TV ohjelmia paikallisin voimin

Kylälle ja kunnalle:
Jokaisella kunnalla on kotisivut, joilta voidaan rakentaa linkkejä kyliin. Toimivat ja omaleimaiset sivut tekevät kylää, sen miljöitä ja tuotteita tunnetuksi ja saavat aikaan vuorovaikutusta maaseudun kylien ja kaupunkien välillä.

Monissa kylissä järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia, joista paikallislehti saattaa tehdä pienen uutisen. Omilla välineillä tallennetut kuvat tai videoclipit omilla kotisivuilla saavat vielä laajemman levikin.

Maaseudun pienetkin yritykset, yksityiset ammatinharjoittajat ja sivutyön tekijät tarvitsevat ATK-osaamista, apua markkinointiin liittyvien media- ja viestintätaitojen kehittämiseen.

Lapsille ja nuorille:
Kursseilla median suurkuluttajat, lapset ja nuoret, oppivat myös itse tekemään ohjelmia, piirtämään, kuvaamaan ja kirjoittamaan omasta lähiympäristöstään ja saavat tätä kautta parasta mahdollista mediakasvatusta. Videoiden ja netin kautta lapset ja nuoret vievät tietoa omasta kotiseudustaan muualle maailmaan ja voivat olla yhteydessä toisiin lapsiin ja nuoriin toisissa kylissä ja ulkomaillakin.

Aktiiviselle aikuisväelle:
Mediaosaaminen on nykyajan jokamiestaitoja. Ammatinharjoittajalle tiedottaminen voi olla elinehto. Internetin käyttö informaatiokanavana yleistyy. Netin kautta saa uusimmat uutiset, voi hoitaa monia asioita ja saa yhteyden moniin arkistoihin, esim. historialliset henkilöarkistot. Netin kautta tavoittaa myös uusia ystäviä ja keskustelukumppaneita. Omilla kotisivuilla voi esitellä omaa harrastustaan ja osaamistaan.

Eläkeläisille, senioreille:
Kylissä olevia tarinoita ja elämänviisautta tulee voida taltioida tuleville sukupolville, samalla saadaan tietotekniikan käyttökynnystä laskettua myös senioreille mielekkään yhdessä tekemisen ja oppimisen kautta. Yhdistämällä nuorempien tekninen osaaminen ja vanhempien viisaus koko yhteisö voi hyödyntää paikallisia voimavaroja ja tietotaitoa yhteiseksi eduksi.

HANKKEELLA SAAVUTETTAVAA
HANKKEEN AIKATAULUTUS

Alkaa 1.5.2003, loppuu 30.5.2005.

Ensimmäisenä vuonna projekti käynnistyy kolmessa kylään, joissa järjestetään tietty määrä koulutusta kohderyhmille kylien omien tarpeiden mukaan. Koululaisten kesäloma-aikaan järjestetään viestintäleiri.

1. Kartoitus ja kylän voimavaroihin tutustuminen, haastatteluja ym. (1-3 kertaa).

2. Yhteisen kyläillanvieton/iltamien järjestäminen, jossa suunnitellaan toimintamalleja.

3. Viestintäleiri/kylävideopäivät 5 pv, joko yhteen pötköön tai kahtena viikonloppuhappeningina. Kurssitus ja koulutus keskittyy lähinnä alkutuotantopuoleen.

4. Leirin/päivien seuranta- ja editointipäivä, mahdollisia lisäkuvauspäiviä.

5. Toinen leiri/päivät 5 pv, joka keskittyy viimeistelyyn, editointiin ja hiontaan

6. SUURI ensi-iltapäivä

Toisena vuonna toimintaa muotoillaan ensimmäisen vuoden kokemusten pohjalta ja laajennetaan kolmeen muuhun kylään.

Kolmantena vuonna järjestetään kylien yhteinen laaja mediatapahtuma. Hankkeen kokemukset kootaan yhteiseksi tietokannaksi yhteiselle sivustolle.

– henkilöstö: yksi kokoaikainen projektivetäjä, joka toimii myös ohjaajana
– ostopalvelut: apuohjaajat
– kurssien ja koulutusten alustavasti suunniteltu määrä 1. vuonna: 3 kylää, 2 kurssia / kylä

Yhteistyökylät valitaan vuoden 2003 alussa.

HANKKEEN PÄÄTOTEUTTAJA:

SATAKUNNAN ELäVäN KUVAN KESKUS ry / MEKA TV

YHTEISTYÖ
- Kyläyhteisöt
- Satakunnan Taidetoimikunta

Päivitetty 07.06.2007 © Mediavaunu C/o Ari Impola...

Mediavaunu