Mediavaunu 2003

Mediavaunu 2004

Mediavaunu 2005

MEDIAVAUNU esiselvitys 1.5.-31.8.2003

Karhuseutu ry:n MEHU -ohjelmasta 2001 - 2006 rahoitettu hanke

Leader+EU

KYLIEN AKTIVOIMINEN - KYLÄTOIMINTA MEHUSTUU

Karhuseutu ry.Karhuseutu ry:n toiminta-alueen ATK- ja viestintäosaamisen kehittämisen esiselvityshanke, jossa tutkitaan mahdollisuuksia liikkuvan kaluston avulla saada järjestetyksi viestintäaiheista koulutusta alueen kylillä.

tiivistelmä 1.9.2003

Mediavaunu on tutkinut ja tutustunut neljä kuukautta Karhuseudun kyliin, yhteisöihin ja alueelliseen kokonaisuuteen, tehnyt erilaisia koulutussuunnitelmia eri kylien kanssa sekä lastannut Mediavaunun teknisesti lähtökuntoon.

Mediavaunu teki alussa yhteistyötä Karhukoto-projektin kanssa, jonka kylistä teimme yhteisen messu/esittelyvideon. VIDEOPOSTIA KARHUKODOSTA-videon tekemisen yhteydessä saimme arvokasta tietoa siitä, missä Karhuseudulla mennään.

Esiselvitysvaiheessa tutustuttiin 11 kylän historiaan, mahdollisuuksiin ja tulevaisuuden näkymiin 14 eri yhteisön kanssa. Mediavaunua esiteltiin konkreettisesti selvitysvaiheen aikana noin 200 ihmiselle. Vastaanotto oli erittäin myönteinen ja Mediavaunukohteita löytyi jokaisesta käydystä kylästä, joista kolme kohdetta voidaan käynnistää välittömästi.

Kylien tarpeita ja toiveita

Koulut - useassa kouluissa mediakasvatus on noussut yhdeksi painopisteeksi. Tarvittavaa laitteistoa ei pienillä kyläkouluilla ole, eikä tarvittavaa tietotaitoa. Esiselvitysvaiheessa Karhuseudulta löytyi 7 koulua, jotka toivottivat Mediavaunun tervetulleiksi. Kouluja löytyisi pienellä hakemisella lisääkin.

5 kylässä toimintaa haluttiin aikuisille ja senioreille - seniorikursseja tietotekniikan tiimoilta kaivattiin erityisesti

Kylätoimikuntia kiinnosti erityisesti oman kylänhistorian taltiointi, 9 kylää videolle,
2 Internettiin ja 1 valokuvilla. Erilaiset multimediayhdistelmät kiinnostivat.

Yhteen kylään oli perusteilla nettikahvila, johon kaivattiin Mediavaunupalvelua.

Lasten valokuvaleiriä toivottiin yhteen kylään. Kylissä löytyi kaikista viestintäleireille tai mediatalkoille sopivia tiloja.

Postireitistö - vanhoja postiteitä löytyi kahdesta kylästä, postipysäkeitä 2 kylästä ja reitistöön sopivia kohteita jokaisesta kylästä

Päällimmäisenä vuoropuheluista Karhuseudun alueen ihmisten ja yhteisöiden kanssa on jäänyt selkeä käytännön visio siitä, että Mediavaunu-hankkeella on selkeä tilaus, paikka ja oikea aika aloittaa toimintansa. Mediavaunu voi tarjota kauppa- ja kirjastoautojen kera erilaisia koulutuspalveluja sinne missä ihmisetkin ovat. Mediavaunu eräänlaisena postivaununa, joka vie digitaalista postia ihmisiltä ihmisille koulutuksen ohella, on koettu kylissä toimivaksi ideaksi. Myös koko projektin keräävä postireitistösuunnitelma herätti kiinnostusta kaikissa kylissä.

Kalusto

Mediavaunun kalusto on ajan tasalla olevaa tekniikkaa, joka koostuu SEKKin ja MEKA TV:n projektikalustosta sekä ohjaaja Ari Impolan omista ammattilaistason kalustosta. Kalustolla voidaan toteuttaa kaikenlaista digitaalista tuotantoa ja käytännönläheistä peruskoulutusta videon, kuvan, äänen, tietotekniikan ja multimedian maailmassa.

Esiselvitysvaihe on edennyt myötäisessä tuulessa suunnitelmien mukaisesti. Mediavaunukyliä on löytynyt helposti. Yksittäisiä lähtövalmiita kylä- ja yhteisösuunnitelmia on 3 kylässä seitsemässä eri yhteisössä. Mediavaunu on lastattu!

Päivitetty 07.06.2007 © Mediavaunu C/o Ari Impola...

Mediavaunu