2003

Mediavaunu 2004  

Mediavaunu 2005

Mediavaunu 2005

Mediavaunu 2006

Mediavaunu 2003

Mediavaunu-projekti käynnistyi esiselvitysvaiheella toukokuussa 2003. Neljän kuukauden esiselvitysvaiheen jälkeen varsinainen projekti käynnistyi lokakuun alussa puolipäiväisesti. Syyskuussa ei ollut toimintaa. 

Ensimmäisessä vaiheessa käynnistettiin projektia kolmessa eri kunnassa ja kylässä sekä pohjustettiin vuosien 2004 ja 2005 toimintaa. Syksyltä 2003 ei mitattavia tuloksia ole suuremmalti. Projektia vedettiin puolipäiväisesti ja teknisten ongelmien selvittäminen vei työaikaa, mutta pohja tulevalle toiminnalle saatiin viritettyä.

2 elokuvaa

  1. Videopostia karhukodosta 12.7.
  2. Suuri omenavarkausjuttu 16.12.

3 Episodia Rauma TV:ssä

TOIMINTA JA TILANNE VUODEN 2003 LOPUSSA

AHLAINEN - Kyläyhdistys aloitti elokuvan tekemisen Ahlaisten neljästä vuodenajasta. Ohjelman tekeminen on hyvässä vauhdissa, ryhmä on kuvannut mielenkiintoisia haastatteluja mielenkiintoisista ihmisistä. Osallistujien keski-ikä lähentelee 60 vuotta, nuorempiakin toki joukosta löytyy. 

LAMPPI – Kyläyhdistys teki kyläsivuja nettiin mediatalkoissa pitkin syksyä kylätalolla. Aktiivisimpien lisäksi mukana oli useita kyläläisiä tekemässä juttuja. Sivut saatiin lähes valmiiksi vuoden 2003 loppuun mennessä. Jatkosuunnitelma: valokuva/ videoviikonloppu lapsille ja nuorille yhdessä Kellahden kyläyhdistyksen kanssa.

KELLAHTI – Mediavaunu seurasi Kellahden historian keruuta. Jatko: Kesäksi suunniteltu valokuva/videoleiri lapsille yhdessä Lampin kyläyhdistyksen kanssa.

MATOMÄKI - Matomäellä Mediakerho, jossa lapset tehneet yhden elokuvan, SUURI OMENAVARKAUSJUTTU, jonka ensi-ilta oli 16.12. Jatko: Talvella ja keväällä jatketaan elokuvien suunnittelua ja tekemistä Pyssykankaan kirjallisuuspiirin kanssa tarkoituksena kuvittaa Pyssykankaan, Hormiston ja Matomäen historiaa. 

KAUVATSA - Yhteistyötä Kyläsihteerin kanssa, nettikahvilassa apuna ja järjestetty yhteinen tapaaminen, johon kutsuttu Kauvatsan kaikki yhdistykset. Ei konkreettisia tuloksia yhdistysten eikä vanhempien kanssa. Jatko: suunniteltiin lähinnä yhteistyön muotoja koulujen kerhotoimintaa varten. Keväällä: Mediapysäkit Jalonojalla ja Kauvatsan keskustassa. Tulossa kyläsivuja ja kylävideo.

LÄHTEENMÄEN KOULU, Kauvatsa - Kaksi mediakerhoa 3-4 luokkalaisille, jotka tekivät lyhytelokuvan KADONNUT OPE sekä 5-6 luokkalaisten TARU KOLMESTATOISTA OPPILAASTA, jotka molemmat saivat ensi-iltansa 3.2.2004 suuren yleisön edessä. Talvella aloitettiin editointikurssi ja Mediapysäkki Lähteenmäen kerholaisille.

JALONOJAN KOULU, Kauvatsa - Mediakerhossa tehtiin ohjelmaa Jalonojan historiasta, tästä päivästä ja tulevaisuudesta. Jatko: ensi-ilta 27.1.2004. Talvella ja keväällä järjestetään Mediapysäkki ja kotisivukurssi, jossa tehdään Jalonojasta sivut.

MUUTA - Mediavaunun tuotoksia on voitu seurata Rauma-TV:llä joka kuun ensimmäisenä maanantaina, nyt siis jo kolmessa ohjelmassa. Ohjelmia on tullut VIDEO-POSTIA KARHUKODOSTA - esittelyvideo kuudesta eri kylästä, videopostia KELLAHDEN VALOKUVANÄYTTELY, HENKILÖKUVA KAISA KURRUSTA HARJAVALLAN PIRKKALAN KYLÄSTÄ, KADONNUT OPE Lähteenmäen koululta jne.

Erilaisia palavereja ja yhteydenottoja ollut useita 2004 vuoden puolella tapahtuvasta toiminnasta.

PIELEEN MENNEITÄ

Kairilaan suunniteltiin viikonloppumediakurssia Osallisuusprojektin kanssa 15-18 nuorten kanssa, näistä työttömistä nuorista olisi voinut tulla apuohjaajia tarvittaessa Mediavaununkin käyttöön. Leirin suunnitteluun ja järjestelyihin käytettiin aika tavalla aikaa ja järjestelyjä, mutta leiri jouduttiin perumaan viime hetken peruutusten vuoksi. Suunnitteilla uusia leirejä Kairilan kylätalolle talvella 2004.

Kauvatsan ja Matomäen kulman aikuisten toiminnan käynnistyminen ei ole sujunut.

Tietokonetekniset ongelmat ovat vieneet suuren osan työajasta. Syksyllä tapahtui kaksi vakavaa levyrikkoa, joiden aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen ja tietojen palauttamiseen hukkaantui aikaa. Mediavaunun käyttöön hankittiin myös uusi tehokannettava, jonka käyttöönotto ja asentelu Mediavaunulle sopivaksi työkaluksi vei useita työtunteja.

HYVÄÄ

* Toiminta on osoittanut tarpeellisuutensa, tilausta nähtävästi on 
* Kaikissa Mediavaunukohteissa toiminta on edennyt pääosin sujuvasti
* Kalusto on nyt vuoden 2004 toimintoja ajatellen hyvässä lähtövalmiudessa

HUONOA

* Puolipäiväinen Mediavaunu-ohjaaminen osoittautui syksyllä riittämättömäksi kaikkien toivottujen toimintojen toteuttamiseksi
* Tietokoneiden levyrikot ja syksyn virusbuumi aiheuttanut paljon ylimääräistä työtä, joka on ollut pois varsinaisesta toiminnasta
* Mediavaunun nettisivujen päivityksiin ei yksinkertaisesti ole riittänyt aikaa, eikä myöskään esitteiden ym. kirjallisten selvitysten tekemiseen. Näitä ovat haitanneet suuresti myös tietokoneongelmat. 
* Syksyllä runsaasta toiminnasta ja tuloksista huolimatta Mediavaunutalkoolaisia on ollut vähänlaisesti, eli arvioitua talkootyömäärää ei olla saavutettu - tilanne tosin korjaantuu vuoden 2004 puolella.
* Mediavaunu ei voi suoraan osallistua koulujen mediakasvatusta tukemaan - asia, johon olisi ylivoimaisesti eniten tilausta ja toiveita. Kouluajan ulkopuolelle järjestetyt mediakerhot ja mediapysäkit eivät tavoita kaikkia halukkaita maaseudun pitkien koulumatkojen ja kuljetushankaluuksien vuoksi.

VUODENVAIHDE

Vuoden 2004 alussa Mediavaunu saatiin kokopäivätoimisesti liikkeellä, syksyn 2003 puolikkaan työntekijän sijaan Mediavaunulla on kaksi ohjaajaa. Ensimmäisenä vaiheena on tehdä perinpohjainen inventaario kalustosta ja käytettävissä olevasta tieto-taidosta. Internetissä julkaistaan sivusto osoitteeseen www.mediavaunu.fi 22.3.2003. Sivuja on tehty syksystä lähtien MEKA TV sivuille. Kesällä 2004 käynnistyvää Media-vaunu reitistön suunnittelu on edennyt hyvin. Mediapysäkeitä on käynnistynyt syksyn pohjustuksen perusteella sen verran, mitä pystytään niitä järjestämään. Vaikka projekti on edennyt matalalla profiililla, on vaarana se, että tehtäviä tulee enemmän kuin pystytään laadukkaasti toteuttamaan. 

TULEVAISUUS

Hanke etenee nyt täydellä voimalla resursseihin nähden. Parhaiten projektin edistymistä voi seurata Internetissä osoitteessa www.mediavaunu.net

Päivitetty 23.04.2008 © Mediavaunu C/o Ari Impola...

Mediavaunu